Monday, 2 January 2012

MAD BADAL

MAD BADAL


PENGERTIAN MAD BADAL....Mad Badal ialah berhimpun dua huruf hamzah dalam satu kalimah,


hamzah pertama berbaris manakala hamzah ke dua sukun.


Kadar panjang bacaan Mad Badal ialah 2 aliff bersamaan dengan dua harakah. 


Misal Mad Badal :


ءادم        أوتوا         ايمان

No comments:

Post a Comment