SOALAN

1. Apakah pengertian mad pada bahasa dan pada istilah? 
2. Berapakah bahagian mad? 
3. Apakah nama lain Mad Asli?
 4. Sebutkan enam bahagian Mad Far'i.. 
5. Erti Mad Asli ialah... 
6. Mad Asli dibaca sekadar.....
 7. Sebutkan huruf-huruf mad..
 8. Sebutkan tiga misal Mad Asli dengan tartil.
 9. Tuliskan 10 misal Mad Asli..( rujuk Al-Quran) 
10.Apakah hukum bacaan Mad Asli sekiranya selepas huruf mad tersebut bertemu dengan hamzah wasal? 

---------------------------------cuba jawab lagi*L*-------------------------------------------------------

1. Sebutkan pengertian mad Wajib Muttasil...
2. Senaraikan 10 misal Mad Wajib Muttasil..(rujuk Al-Quran).
3. Berapakah kadar panjang bacaan Mad Wajib Muttasil ? 
4. Apakah perbezaan Mad Jaiz Munfasil dengan Mad Wajib Muttasil?
5. Tuliskan 5 misal Mad Jaiz Munfasil.


...bersambung....
.......@@@@...........bersambung........@@@@.....


No comments:

Post a Comment