Monday, 12 December 2011

CUBA JAWAB SOALAN-SOALAN MUDAH INI

1. Apakah erti mad mengikut bahasa dan istilah?
2. Sebutkan bahagian mad.
3.Selain dinamakan sebagai Mad Asli, ia juga dipanggil....
4. Mad Far'i terbahagi kepada.....
5.Sebutkan enam bahagian daripada Mad far'i...
6.Apakah erti Mad Wajib Muttasil?
7.Bertemu huruf mad dengan huruf hamzah dalam dua kalimah adalah pengertian bagi.............
8.Mad Jaiz Munfasil dibaca sekadar empat atau lima harakah,bagaimana pula dengan mad wajib muttasil?
9. Berapakah nilai satu alif dalam istilah ilmu tajwid?

selamat mencuba

No comments:

Post a Comment